Salting og røyking av sild oppskrifter

Salting, toerking etc av fisk og kjoett

Salting, toerking etc av fisk og kjoett

Sammen med tørking ogrøyking var det den eneste muligheten man hadde for å kunne lagre kjøttet over en lengere periode

Kubbesild

Ta opp sildaog vask av saltet. Fersk storsild vaskes og legges på fat med ryggen mot fatet med et saltlag mellom