kaker

kaker

  • 3 Oppskrifter
Kakekrigen dag 4 – Mousse med bær

Kakekrigen dag 4 – Mousse med bær

Haddejegtenktlengerenndenavlangekakeformenmin, skullejeghalagdporsjonskaker. Dereharallevist4utroligtiltalendekaker, somjegtenkerderetrygtkantameddereiselskapallesammen, ogdetharværtgjennomgåendeheleveienher, alletredagene