Suppe

Suppe

  • 6 Oppskrifter
Gresskarsuppe

Gresskarsuppe

Gresskarsuppeharendeiligogriksmak, somogsåerveldigvennlig. mine "jordenrundtreiser" harjegblittservertenrekkeulikeversjoneravgresskarsuppe, noenbedreennandre
Fløyelsmyk mexicansk bønnesuppe

Fløyelsmyk mexicansk bønnesuppe

Bønnenebidrotilågisuppaenfløyelsmykogfyldigkonsistens, noesomgjordeatjegikkesavnetfløteskvettensomerobligatoriskimangesupper
Fransk Løksuppe

Fransk Løksuppe

Franskløksuppeervirkeligenhjertevarmenderett, og. ikkeåfølgeoppskriftnårjeglagerløksuppe, detgårmer 'gefylen', menharjegprøvdåskrivenedenversjonjeglikerveldiggodtogsomjegsynespasserperfekttilhverdag, helgekosellernårmanskalhagjester