indisk

  • 1 Oppskrifter

Indisk aften

Her forleden inviterte vi Mari og mannen på indisk aften. Mango lassi passer perfekt til indisk mat for å dempe den sterke smaken